[1]
Motuzas R., „ALGIRDAS MOŠINSKIS IR JURGIS GETNERIS TARPUKARIO LIETUVOS PAVELDOSAUGOS KONTEKSTE“, LIS, t. 40, p. 36-52, vas. 2018.