[1]
Bukaitė V., „LIETUVOS IR BELGIJOS PREKYBINIAI RYŠIAI 1923–1940 METAIS“, LIS, t. 40, p. 53-73, vas. 2018.