[1]
Stasiulis S., „HOLOKAUSTAS LIETUVOJE: ŽVILGSNIS Į VAKARŲ ISTORIOGRAFIJOS DISKURSĄ“, LIS, t. 40, p. 93-104, vas. 2018.