[1]
Petrilionis A. ir Šipelytė M., „ISTORIKAI PASITINKA ŠIMTMETĮ. DU PASAKOJIMAI APIE ISTORIKŲ SUVAŽIAVIMĄ“, LIS, t. 40, p. 140-150, vas. 2018.