[1]
Koselleck R., „Keli klausimai ,krizės‘ sąvokos istorijai“, LIS, t. 41, p. 162-172, spal. 2018.