[1]
Vaitkus T., „Demografijos labirintuose (apie Jono Drungilo disertaciją ,Lenkų bajorų integracija Žemaitijoje: migracija, kalba, atmintis XVI a.–XVIII a.‘ ir jos gynimą)“, LIS, t. 41, p. 184-187, spal. 2018.