[1]
Dambrauskas A., „Holokaustas Lietuvoje iš keturių pusių (apie Stanislovo Stasiulio disertaciją ,Holokausto Lietuvoje istoriografija: tradicijos ir problemos‘ ir jos gynimą)“, LIS, t. 42, p. 144-146, gruodž. 2018.