[1]
Bumblauskas A., „Redakcinė kolegija ir turinys“, LIS, t. 43, p. 1-7, rugpj. 2019.