[1]
Bumblauskas A., „Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys“, LIS, t. 43, p. 162-164, rugpj. 2019.