[1]
Butkus Z., „1924 m. gruodžio 1 d. komunistinis pučas Taline ir diplomatinė jo maskuotė“, LIS, t. 43, p. 22-43, rugpj. 2019.