[1]
Ėmužis M., „Aktyviausių komunistų pogrindininkų ir jų rėmėjų Pirmojoje Lietuvos Respublikoje socialinis portretas“, LIS, t. 43, p. 44-70, rugpj. 2019.