[1]
Arlauskaitė Zakšauskienė I., „Slaptojo klausytojo beieškant: Sovietų Lietuvos užsienio radijo auditorijos tyrimai Vakaruose“, LIS, t. 43, p. 91-110, rugpj. 2019.