[1]
Drėmaitė M. ir Motuzas R., „Vladas Švipas – Walter Gropius: laiškai, 1948–1953 m.“, LIS, t. 43, p. 122-147, rugpj. 2019.