[1]
Nekrašas L., „Tarp selekcijos ir kolekcijos“, LIS, t. 43, p. 158-161, rugpj. 2019.