[1]
ValikonytėI. ir Viskantaitė-SaviščevienėS., „Apie Pauliaus Valavičiaus gyvenimą ir tragišką mirtį“, LIS, t. 44, p. 111-125, gruodž. 2019.