[1]
ŽirlysA., „Tarptautinių santykių gijas narpliojant“, LIS, t. 44, p. 126-128, gruodž. 2019.