[1]
ŠipelytėM., „Lietuviškasis sugrįžimas į pokario miestą“, LIS, t. 44, p. 132-135, gruodž. 2019.