[1]
Gudavičius E., „Pora pastabų jaunos mūsų istorikos tema“, LIS, t. 45, p. 22-28, liep. 2020.