[1]
Sakalauskas D. ir Poška A., „Prekybos Nemunu organizavimas iš Sapiegų ir Radvilų šios upės aukštupio uostų XVIII a. septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose“, LIS, t. 45, p. 61-78, liep. 2020.