[1]
Kilinskas K., „Pavojaus aidai iš Talino: Lietuvos kariuomenės vadovybės reakcija į 1924 m. gruodžio 1 d. komunistų sukilimą Taline“, LIS, t. 45, p. 79-94, liep. 2020.