[1]
Krutulys T., „Kultūrinė atmintis Antrojo pasaulinio karo metų lietuvių periodinėje spaudoje“, LIS, t. 45, p. 95-114, liep. 2020.