[1]
Ryčkov A., „Regestr percepty pieniędzy czasu spławu królewieckiego [1760–1761 roku]“, LIS, t. 45, p. 162-171, liep. 2020.