[1]
Čepulytė A. ir Vaitkevičius V., „IŠ 1949 METŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADŲ SUSITIKIMO ISTORIJOS: LAIKAS IR VIETA“, LIS, t. 32, p. 99-124, saus. 2013.