[1]
Petrauskienė A., „PARTIZANO DIENORAŠTIS PO 65 METŲ“, LIS, t. 33, p. 236-239, saus. 2014.