[1]
Ryčkov A., „KONFERENCIJOS "LIETUVOS STATUTAS IR LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS BAJORIŠKOJI VISUOMENĖ" APŽVALGA“, LIS, t. 33, p. 251-254, saus. 2014.