[1]
Sviderskytė G., „,LITUANICOS‘ KATASTROFOS OFICIALIEJI TYRIMAI 1933 METAIS, NAUJI FAKTAI IR ĮŽVALGOS“, LIS, t. 31, p. 98-114, saus. 2013.