[1]
Kaziukonis L., „APIE BALTARUSIJOJE SURASTUS PANEVĖŽIO MOKYTOJŲ SEMINARIJOS (1872–1918) DOKUMENTUS“, LIS, t. 31, p. 155-156, saus. 2013.