[1]
Biveinis P. ir Kasperavičius A. P., „Lietuvos tautinės mažumos, valstybė ir visuomenė XX–XXI amžių sandūroje“, LIS, t. 30, p. 91-100, saus. 2015.