[1]
Starikovičius V., „Antrojo pasaulinio karo padariniai Lietuvos atminties kultūroje: kontekstai, vertinimai ir sampynos“, LIS, t. 35, p. 120-142, rugpj. 2015.