[1]
Černiauskas N., „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilies, kaip romantizuoto simbolio, virsmas istoriniu fenomenu“, LIS, t. 35, p. 194-196, rugpj. 2015.