Šipelytė M. „FRIBŪRO UNIVERSITETAS IR LIETUVIŲ VEIKLOS ŠVEICARIJOJE REIKŠMĖ XX AMŽIAUS PRADŽIOJE“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 37, 2016 m.rugsėjo, p. 154-76, doi:10.15388/LIS.2016.37.10058.