Ėmužis M. „LAIŠKAS ANTANUI SNIEČKUI“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 37, 2016 m.rugsėjo, p. 195-8, doi:10.15388/LIS.2016.37.10061.