Kilinskas K. „KARININKŲ, KAREIVIŲ IR KARO VALDININKŲ DALYVAVIMO STEIGIAMOJO SEIMO RINKIMUOSE PROBLEMA IR JOS SPRENDIMAS 1919–1920 METAIS“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 40, 2018 m.vasario, p. 23-36, doi:10.15388/LIS.2017.40.11608.