Motuzas R. „ALGIRDAS MOŠINSKIS IR JURGIS GETNERIS TARPUKARIO LIETUVOS PAVELDOSAUGOS KONTEKSTE“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 40, 2018 m.vasario, p. 36-52, doi:10.15388/LIS.2017.40.11611.