Bukaitė V. „LIETUVOS IR BELGIJOS PREKYBINIAI RYŠIAI 1923–1940 METAIS“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 40, 2018 m.vasario, p. 53-73, doi:10.15388/LIS.2017.40.11615.