Stasiulis S. „HOLOKAUSTAS LIETUVOJE: ŽVILGSNIS Į VAKARŲ ISTORIOGRAFIJOS DISKURSĄ“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 40, 2018 m.vasario, p. 93-104, doi:10.15388/LIS.2017.40.11623.