Jurkevičius A. „KAI DOKUMENTAS PRADEDA LEMTI ŽMOGAUS LIKIMĄ (APIE MINDAUGO KLOVO DISERTACIJĄ ,PRIVAČIŲ DOKUMENTŲ ATSIRADIMAS IR RAIDA LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE XIV A. PABAIGOJE – XVI A. PRADŽIOJE (1529 M.)‘ IR JOS GYNIMĄ).“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 40, 2018 m.vasario, p. 158-60, doi:10.15388/LIS.2017.40.11641.