Dambrauskas A. „Holokaustas Lietuvoje Iš Keturių Pusių (apie Stanislovo Stasiulio Disertaciją ,Holokausto Lietuvoje Istoriografija: Tradicijos Ir problemos‘ Ir Jos gynimą)“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 42, 2018 m.gruodžio, p. 144-6, doi:10.15388/LIS.2018.42.12396.