Ėmužis M. „Aktyviausių Komunistų Pogrindininkų Ir Jų rėmėjų Pirmojoje Lietuvos Respublikoje Socialinis Portretas“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 43, 2019 m.rugpjūčio, p. 44-70, doi:10.15388/LIS.2019.43.3.