Arlauskaitė Zakšauskienė I. „Slaptojo Klausytojo beieškant: Sovietų Lietuvos užsienio Radijo Auditorijos Tyrimai Vakaruose“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 43, 2019 m.rugpjūčio, p. 91-110, doi:10.15388/LIS.2019.43.5.