Jurkutė M. „Charles A. Beard. Ta Kilni Svajonė“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 43, 2019 m.rugpjūčio, p. 111-2, doi:10.15388/LIS.2019.43.6.