Drėmaitė M., ir Motuzas R. „Vladas Švipas – Walter Gropius: Laiškai, 1948–1953 M.“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 43, 2019 m.rugpjūčio, p. 122-47, doi:10.15388/LIS.2019.43.7.