ValikonytėI., ir Viskantaitė-SaviščevienėS. „Apie Pauliaus Valavičiaus Gyvenimą Ir tragišką Mirtį“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 44, 2019 m.gruodžio, p. 111-25, doi:10.15388/LIS.2019.44.7.