ŽirlysA. „Tarptautinių Santykių Gijas Narpliojant“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 44, 2019 m.gruodžio, p. 126-8, doi:10.15388/LIS.2019.44.8.