Kilinskas K. „Pavojaus Aidai Iš Talino: Lietuvos kariuomenės vadovybės Reakcija į 1924 M. gruodžio 1 D. Komunistų Sukilimą Taline“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 45, 2020 m.liepos, p. 79-94, doi:10.15388/LIS.2020.45.7.