Čepulytė A., ir Vaitkevičius V. „IŠ 1949 METŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADŲ SUSITIKIMO ISTORIJOS: LAIKAS IR VIETA“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 32, 2013 m.sausio, p. 99-124, doi:10.15388/LIS.2013.0.5023.