Gudavičius E. „1686 METŲ BIRŽŲ PILIES REVIZIJOS ĮGALIOTINIŲ ĮPAREIGOJIMAI RYGOS ARCHITEKTUI HEINRICHUI HINCKENUI IR ŠALINTINŲ TRŪKUMŲ SĄRAŠAS“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 32, 2013 m.sausio, p. 154-8, doi:10.15388/LIS.2013.0.5025.