Sviderskytė G. „,LITUANICOS‘ KATASTROFOS OFICIALIEJI TYRIMAI 1933 METAIS, NAUJI FAKTAI IR ĮŽVALGOS“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 31, 2013 m.sausio, p. 98-114, doi:10.15388/LIS.2013.0.5063.