Ėmužis M. „Antano Sniečkaus Sovietinio Partinio Elito Klano Formavimasis 1956–1974 Metais“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 30, 2015 m.sausio, p. 81-90, doi:10.15388/LIS.2012.0.7429.