Biveinis P., ir Kasperavičius A. P. „Lietuvos tautinės mažumos, Valstybė Ir Visuomenė XX–XXI amžių sandūroje“. Lietuvos Istorijos Studijos, T. 30, 2015 m.sausio, p. 91-100, doi:10.15388/LIS.2012.0.7430.